Znajdź produkt

Narty biegowe

Producenci

Kontakt

22 114 40 00 info@chillride.pl

Szukasz roweru?

Znajdź nas na

youtube facebook rzetelna firma

Regulamin

A. Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu www.chillride.pl i www gazelle.pl zwanego dalej sklepem jest firma ChillRide mieszcząca się w Warszawie przy ul. Stefana Dembego 5, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem: 460153, NIP 951-184-96-81, REGON 141219373 zwana w dalszej części sklepem.
 2. Sklep jest stroną umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 3. Warunkiem dokonywania zamówień w sklepie internetowym jest wypełnienie formularza zamówienia, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków i kosztów dostawy.
 4. Zamówień w sklepie mogą dokonywać Tylko osoby pełnoletnie.
 5. Poprzez zarejestrowanie się w sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracji. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych sklepu. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez sklep w celach promocyjno-marketingowych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
 6. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów na terenie Polski.
 7. Ilość produktów oferowanych w ramach sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
 8. Sklep zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, czasu trwania promocji, zmiany asortymentu i zmiany cen bez podania przyczyny.
 9. Pomoc on-line i kontakt telefoniczny zapewniamy w dni robocze w godz. 11:00-19:00.

B. Składanie zamówień. Potwierdzenie zamówień.

 1. Zamówienia poprzez sklep internetowy można składać 24h na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 19:00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od godziny 11:00 następnego dnia roboczego.
 2. Zamówienia na produkty będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń.
 3. Sklep umożliwia zakupy bez uprzedniego rejestrowania się. W przypadku rejestracji nowego Klienta należy wypełnić wszystkie rubryki formularza rejestracji.
 4. Warunkiem rozpoczęcia procesu zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia na stronie internetowej sklepu oraz jego potwierdzenie.
 5. Każde zamówienie jest potwierdzone poprzez wysłanie wiadomości e-mail przez sklep do Klienta. Klient jest na bieżąco informowany o statusie jego zamówienia w sklepie internetowym.
 6. W przypadku niejasności zamówienia można kontaktować się telefonicznie lub mailowo - dane kontaktowe są dostępne na stronie głównej sklepu.
 7. Zamówienia można również składać poprzez e-mail lub telefonicznie.
 8. Przy zamówieniach składanych poprzez e-mail lub telefon, warunki płatności i dostawy ustalane są indywidualnie.

C. Dostawa i formy płatności.

 1. Dostawa zamawianych towarów odbywa się za pomocą kuriera DHL, Poczty Polskiej lub poprzez transport własny sklepu. Koszt i sposób dostawy ustalany jest indywidualnie.
 2. Wysyłka zamawianych rowerów odbywa się za pomocą kurierów DHL przesyłką ubezpieczoną lub przez transport własny.
 3. Zamówione w sklepie produkty, dostarczone są zawsze pod adres wskazany w zamówieniu.
 4. Zapłata za zamówione produkty realizowana jest w przypadku rowerów tylko przelewem na konto bankowe przed wysyłką roweru jeśli dostawa jest za pomocą kuriera. Zapłata za zamawiane akcesoria rowerowe może być realizowana przelewem na konto. W przypadku takiej płatności, wysyłka zamówionego towaru następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym sklepu. Możliwa jest również zapłata za pobraniem przy wysyłce Pocztą Polską (dotyczy tylko akcesoriów rowerowych).
 5. Ustalone koszty dostawy pokrywa zawsze i w całości Klient. W przypadku, gdy wartość zamówienia przekracza 8 000 PLN, koszt dostawy zamówionych produktów pokrywa Sklep.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z niedotrzymania terminów przez firmę realizującą dostawę.
 7. Sklep nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu rowerów i akcesoriów rowerowych realizowanych przez firmy kurierskie lub Pocztę Polską.

D. Reklamacje. Gwarancja jakości i satysfakcji z zakupu.

 1. Sklep uwzględnia reklamacje z tytułu rękojmi za wady ukryte wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.
 2. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie produktów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do reklamacji produktu.
 3. Przy dostawie towaru, Klient ma obowiązek sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę.
 4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu, będą rozpatrywane tylko, w przypadku sprawdzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z przedstawicielem firmy realizującej dostawę protokołu szkody powstałej w transporcie.
 5. Reklamacje składane są telefonicznie na numer (22) 648-07-62, mailem na adres info@chillride.pl lub listownie na adres ChillRide, ul. Stefana Dembego 5, 02-796 Warszawa.
 6. Klient jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego produktu na własny koszt.
 7. Warunkiem złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci faktury VAT lub paragonu fiskalnego za dany towar.
 8. Klient który zawiera umowę na odległość może, zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów, odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 10 dni od dnia wysłania Klientowi zamówionych produktów.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupionego produktu w oryginalnym opakowaniu z dowodem zakupu. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania lub być uszkodzony, dotyczy to także opakowania. Pieniądze za zwrócony produkt Klient otrzyma na wskazany numer rachunku bankowego lub przekazem pieniężnym na wskazany adres i dane osobowe. Koszty dostawy i odesłania produktu nie podlegają zwrotowi.

E. Postanowienia końcowe.

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży bez uprzedenia.
 2. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.
 3. Ceny produktów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w naszym Sklepie. Każdy Klient przed złożeniem zamówienia jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany jego postanowieniami z chwilą złożenia zamówienia w sklepie.
 5. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące pracy sklepu w zakresie realizacji zamówień prosimy kierować na adres info@chillride.pl .
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Adres do korespondencji Sklepu: ChillRide, ul. Stefana Dembego 5, 02-796 Warszawa.